הודות לשילוב בין כלים אנליטיים ברמה עולמית לבין מומחיות מקומית, אנו נסייע לך לזהות את השכירויות ואת האתרים העומדים בקנה אחד עם אסטרטגיית המיקום שלך באופן הטוב ביותר במונחים של עלויות, שווקי מטרה, תמריצים ממשלתיים וכוח אדם איכותי, כדי לספק לך אסטרטגיית מיקום המתוכננת להנעת יתרון עסקי.

שירותי ייעוץ בנושאי תיקי נכסים 

בעזרת מומחים ברחבי אזור אירופה, המזה"ת ואפריקה ומעבר לה, אנו יכולים לספק תמיכה ברמה גלובלית או ברמת מקומית לבנייה מחדש של תיק נכסים קיים, תגובה לאירועים פוליטיים וכלכליים גלובליים, וניצול מגמות שוק ארוכות טווח. הידע המקומי הייחודי המצוי בידי המומחים שלנו יכול גם הוא לסייע בהפחתת עלויות הדיור ובגיבוש החללים הקיימים שלך, כדי להתאים באופן טוב יותר לשינויים הדינמיים שבהם אנו מבחינים בקרב תאגידים.

אסטרטגיית מיקום

CBRE מספקת ייעוץ בלתי תלוי לגבי כל ההיבטים של אסטרטגיית מיקום, מזהה אזורי הזדמנות חדשים וקובעת תצורת משאבים באתרים קיימים.

כשמדובר בתכנון מיקום אתרים, צוות ייעוץ המיקום שלנו מכיר בכך שהשגת נדל"ן אינה המניע העיקרי שלך. במקום זאת, הנכסים מאפשרים את ביצוע התפקודים העסקיים העיקריים שלך – אספקת מוצרים ושירותים.

הצוות שלנו מתמקד בגורמים היכולים ליצור הבדל ענק עבור ביצועים עסקיים כגון זמינות כוח עבודה מקומי, עלויות וניתוח עלויות, סביבות עסקיות, רגולציה וגורמי סיכון, וכן גורמים הקשורים לתחבורה ולתצורות שרשרת אספקה. לאחר שנקבעו יסודות חיוניים אלה, מתחיל החיפוש אחר החלל האידאלי.

שירותי מעבר וחיסכון 

בממוצע, צוות ייעוץ המיקום יכול ליצור חיסכון של 30%-20% בכוח העבודה כאשר המעבר מתבצע בתוך מדינה, ו-70%-50% כאשר מדובר במעבר בינלאומי.

מאגר עובדים בר-קיימא מאפשר לעסק שלך להתרחב, ואנו נחפש בנוסף גישה לתמריצים ממשלתיים, העשויים לכסות עד 50% מעלויות כוח העבודה או ההשקעות ההוניות באירופה