מה אנו עושים


צוות ייעוץ הפיתוח תומך בלקוחות תאגידיים, ביזמים ובמשקיעים גם יחד, המעוניינים להרחיב את עסקיהם למיקומים ולשווקים חדשים.המומחיות שלנו בשוק, הממוקדת בעיקר בערים הגדולות בישראל, מאפשרת לנו להתאים בהצלחה בין רוכשי ומוכרי קרקעות לפיתוח, וכן לתמוך במשקיעים בשלבים מאוחרים יותר של תהליך הפיתוח. יש לנו היסטוריה של תמיכה בלקוחותינו בתיקים מסובכים ומורכבים של רכישת קרקעות לפיתוח.

תחומי ההתמחות שלנו

 • תיאום וסגירת עסקאות, פיתוח ופיתוח מחדש של קרקעות
 • מיטוב ערכי הנכסים באמצעות ייעוץ השוק הטוב מסוגו, המכסה הן את המגזר המסחרי והן את מגזר המגורים
 • התמחות בפיתוח רב-שימושי הכולל מבני בעלות מורכבים הדורשים גישה גמישה וחדשנית
 • תמיכה בלקוח באמצעות תהליך מנהלתי של בניית תוכניות אב, רישיונות פיתוח והחלטות מנהלתיות
 • עבודה עם משקיעים חדשים ובינלאומיים והצגתם לשוק הישראלי
 • זיהוי הזדמנויות עתידיות לפיתוח

השירותים שלנו

 • רכישה וסילוק של קרקעות
 • מכירת קרקעות / הבניית תהליכים
 • חיפוש ורכישת קרקעות
 • ניהול וסקירת עסקאות
 • מיזמים משותפים
 • מציאת שותפי השקעה ומקורות מימון אחרים


ייעוץ פיתוח

 • אבחון שוק ומחקרי תחרות
 • אסטרטגיות פיתוח
 • בדיקות נאותות מסחריות
 • סקירות תכנון
 • הערכות פיתוח