מאור חיים-פור
מאור חיים-פור מנהל שיווק – מחלקת שיווק פרוייקטים