דיווח

סקירת שוק הנדל"ן 2022

יוני 21, 2023

מחפש קובץ PDF של תוכן זה?

שנת 2022 תיזכר כשנה מאתגרת שאופיינה בירידות משמעותיות בשווקים הגלובליים ובשוק הישראלי בפרט. הגורמים המרכזיים לכך הינם העלייה המשמעותית בשיעור האינפלציה אשר הובילה למדיניות של העלאת ריבית אגרסיבית מצד בנקים מרכזיים בעולם ביניהם גם בנק ישראל. ענף ההיי טק המהווה קטר מרכזי בכלכלה המקומית, חווה ירידות בגיוסי הון וסבבי פיטורי עובדים נרחבים בענף כתוצאה ממאמצי התייעלות. לצד זאת, נרשמו מגמות חיוביות בדמות שיא התחלות בנייה בענף הלוגיסטיקה, עלייה בפדיונות בנכסים מסחריים ויציבות כללית בשיעורי התפוסה בענפי הנדל"ן המסחרי. הקשיים והאתגרים שנרשמו בשנת 2022 צפויים ללוות אותנו גם בשנה הבאה אך אנו בטוחים כי המשק הישראלי יוכל להתמודד איתם.