Report

H1 2023 - סקירת שוק הנדל"ן

אוגוסט 30, 2023 10 דקה Read

מחפש קובץ PDF של תוכן זה?

לאורך המחצית הראשונה של 2023 מתחוללת מחאה חברתית כנגד הרפורמה המשפטית, מחאה זו מייצרת מספר השפעות על סביבת המאקרו בישראל, כגון: דיווחים על ירידה בהיקף ההשקעות של משקיעים זרים, הוצאת כספים אל מחוץ לתחומי ישראל, פרסום אזהרות של חברות דירוג האשראי מההשלכות האפשריות על הכלכלה המקומית וכדומה.