אחריות תאגידית

כדור הארץ

גישה בת-קיימא וממוקדת בסביבה המכירה באחריות ובהזדמנות להשפיע על אופן הבנייה, המיקור, הניהול, האכלוס והמכירה של מבנים.

$name

סקירה כללית

בתור החברה הגדולה בעולם לניהול מבנים מסחריים, אנו נוקטים צעדים פרואקטיביים כדי להפוך את נכסינו לידידותיים יותר לסביבה. אימצנו יעד מבוסס מדע להפחתת פליטות גזי חממה (GHG) שנועד להפחית באופן משמעותי את הפליטות שנוצרות במסגרת הפעילות שלנו ובנכסים שאנו מנהלים.

מדיניות בעניין קיימות

מדיניות הקיימות הסביבתית שאנחנו מנהיגים מתווה את השאיפה שלנו לצמצום השפעתנו על הסביבה ולקידום שיטות עבודה בנות-קיימא בתחום הנדל"ן.

המנהל המוביל